10. Zondag 13 maart 2016

Beste voetbalvrienden,

Deze zondag verwelkomen we FC Engelen uit Den Bosch. Zoals ik wel vaker over de gastverenigingen heb geschreven: uit hun website, een stukje historie:

De club is begonnen in Engelen in 1908 onder de naam E.V.V. Het omkleden gebeurde op de hooizolder van de familie Volman, vlak bij de sluis waar ook het veld lag. Voordat er gevoetbald kon worden, moesten eerst de koeien worden verwijderd en de doelpalen geplaatst; na de wedstrijd kwamen de koeien meteen weer terug. Rond 1920 ging de club failliet, rond 1930 is die opnieuw opgericht en in 1939 weer gestopt omdat vele spelers toen werden gemobiliseerd. Na de oorlog is E.V.V. opnieuw opgericht en speelde op een koeienwei achter het kerkhof in Engelen. In 1950 is de club wederom gestopt door tekort aan spelers. Het huidige FC Engelen dateert uit 1971 en speelt op de velden van E.V.V. Kortom: een roerige historie !

Van onze uitwedstrijd herinner ik me hun indrukwekkende clubgebouw en kantine. De kleedkamers liggen verdiept op ca. 1 meter onder maaiveld met de kantine op de eerste verdieping. Best een mooi spul, maar wat ik van velen van ons hoorde, is dat die kantine wel erg hoog ligt (11 treden); misschien is het bezwaar wel dat het nogal ontbreekt aan ‘voeling’ tussen clubhuis en speelveld. Als we dus voor ons nieuwe clubgebouw de kunst willen afkijken van anderen, dan is dit een puntje waar we rekening mee moeten houden.

Bovendien doen we er beter aan om bij ons in Rossum geen verdiept gebouw aan te leggen; de grondwaterstanden zijn hier doorgaans te hoog, waardoor we te maken kunnen krijgen met vochtproblemen; daarnaast maak je alles ingewikkelder als je al je afvalwater van douche- en sanitair moet oppompen.

Met deze aanwijzingen in het achterhoofd zijn we nu bezig om voor het nieuwe clubhuis van HRC’14 een eerste ontwerpschets te laten tekenen door Gerco Wigmans, met een kantine op de begane grond, zo’n beetje twee treden boven maaiveldhoogte, en met de kleedkamers op de verdiepingsvloer. Uiteraard zijn we best benieuwd hoe dat eruit komt te zien, d.w.z. hoe bruikbaar dat voor ons is. Als het een beetje meezit, dan zijn de eerste schetsen + begroting eind deze maand gereed. Tussen haakjes: sommige van jullie kennen Gerco misschien van vroeger als tekenaar bij Miel Sterk; hij heeft veel ervaring met het tekenen van systeembouw-prefabconstructies.
Dan verder nog interessant nieuws: begin deze maand kwam er bericht van Maasdriel dat de Omgevings-Dienst Rivierenland over de voormalige vuilstortplaats aan de Doorningstraat een stapel gegevens van de Provincie Gelderland heeft geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat er niet of nauwelijks vervuiling in de bodem is aangetroffen; die zal in de afgelopen decennia zijn ontbonden, vergrond en verwaterd. De voorlopige conclusie is dat het terrein geschikt wordt bevonden voor het aanleggen van een speelveld. De resultaten zijn onder voorbehoud gerapporteerd, en wel dat er voor de zekerheid ter plaatse nog een proefsleuf en/of grondmonsters moeten worden getrokken, voordat daarover iets definitiefs kan worden gezegd. E.e.a. zal dan betekenen dat de wijziging van het bestemmingplan in gang kan worden gezet. Komende week gaat ons adviesbureau RIET er aan de slag om de benodigde landmetingen uit te voeren.

Let wel, dit is voor de uitbreiding van onze speelveldcapaciteit om de samenvoeging te kunnen voltooien, dus onze tweede projectfase. Eerst willen we dit jaar aan de gang met het zgn. “herstructureren” van de velden binnen de bestaande grenzen van ons sportcomplex, of in lekentaal: het achterstallig onderhoud wegwerken, een water-doorlatende ondergrond + nieuwe drainage aanbrengen en tegelijk de velden verleggen. We gaan er vanuit dat ons bestaande clubhuis wordt gesloopt en dat daar straks een veld komt. Waar nu de speeltoestellen staan komt straks een nieuw speelvlak met afmeting van een half veld. Daarvoor zetten we in op kunstgras. Als uitkomst krijgen we een driehoekig bouwvlak van zo’n 900 m2, gelegen tussen veld-1 en veld-2; ons nieuwe clubhuis mag max. 480 m2 grondoppervlak meten; er resteert dus nog genoeg ruimte voor terrassen rondom. Voor de precieze invulling is het niet ondenkbaar dat er nog veranderingen nodig zullen zijn. Maar nu zijn jullie tenminste weer bijgepraat over onze meest recente inzichten.

Nu weer terug naar het spel; laten we met elkaar wensen dat het vandaag een mooie wedstrijd mag worden. Tot ziens langs de lijn & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter