11. Zondag 3 april 2016

Beste Voetbalvrienden,

Een hartelijk welkom aan het eerste team van V.V. Teisterbanders uit Kerk Avezaath. Doorgaans schrijf ik over onze gasten enkele wetenswaardigheden, maar hun website geeft me helaas weinig historische aanknopingspunten, anders dan de oprichting van de vereniging in 1949.

Iets anders: JE STEM IS GELD WAARD; best belangrijk voor HRC’14:
Vanaf 29 maart t/m 13 april kan er worden gestemd voor de Rabobank Clubkas Campagne; de rekeninghouders (= leden) hebben afgelopen week een kaart in de post ontvangen met een persoonlijke stemcode en nadere instructies. Voor 2016 heeft de RaboBank het sponsorbedrag verhoogd naar € 60.000. Dat bedrag wordt verdeeld onder de ca. 200 clubs naar verhouding van het aantal uitgebrachte stemmen. Stem dus allemaal op HRC’14, want hoe meer stemmen (tweemaal op het klikken), hoe meer sponsorgeld we ontvangen.

Vanaf nu gaan we ons buigen over een plan voor de sloop van ons clubgebouw in Rossum. Vooral willen we bezien welke goede onderdelen kunnen worden hergebruikt. Wat we als doel nastreven is om – zodra het puin is afgevoerd – te starten met de heraanleg van de velden. Onder meer zullen er nutsaansluitingen moeten worden doorgetrokken naar het nieuwe bouwvlak. Verder moet er een heel nieuw drainagesysteem komen, evenals nieuwe bekabeling voor de veldverlichting. Zodra ook de nieuwe beregeningsinstallatie is aangelegd gaat de toplaag er weer op en verwachten we dat de velden een maand of zes niet bespeelbaar zullen zijn. Wat zoveel betekent als dat we onze gehele clubactiviteit moeten verplaatsen naar Hurwenen. Eén van de knelpunten is een tekort aan kleed- en doucheruimte. Om dat op te vangen zijn we in gesprek met Dorpshuis De Kil om ruimte te huren.

Verder zijn we in overleg met de Gemeente Maasdriel over het bedrag dat aan ons ter beschikking wordt gesteld, d.w.z. dat we de aanbesteding zelf willen kunnen doen, waarmee we volkomen legaal het geld effectiever kunnen inzetten dan een overheid; denk bij voorbeeld aan teruggave van BTW. Wat ons bovendien voor ogen staat, is dat we bij de aanbesteding ook zoveel mogelijk van het werk willen kunnen gunnen aan bedrijven die ons met sponsoring steunen. Tot zover voor dit moment.

Nu weer terug naar het spel; laten we met elkaar wensen dat het vandaag een mooie wedstrijd mag worden.

Tot ziens langs de lijn & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter