12. Maandag 16 mei 2016

Beste Voetbalvrienden,

Een hartelijk welkom aan het eerste team van RKTVC uit Tiel. Het schrijven over hun historie sla ik voor deze keer over; ik heb nl. ruimte nodig voor iets belangrijkers.

Afgelopen week stonden we als Bestuur voor een principiële keuze: gegeven dat we ons plaatje financieel nog niet sluitend hebben, gaan we door met onze plannen? Die houden in dat het nieuwe clubhuis tussen de velden in komt; daarbij een energie-rekening voor het gehele complex gelijk aan nul door speciale voorzieningen en eigen energieopwekking. Bij deze variant lopen we aanzienlijke risico’s als het tegenzit en zullen we waarschijnlijk moeten slikken dat het allemaal wat langer gaat duren dan waar we op hebben gemikt.

Of willen we so snel mogelijk en met veel minder risico zorgen dat we op één complex kunnen samenvoegen? Dan is het meest denkbare scenario dat de velden moeten blijven waar ze nu liggen, ook die onpraktische oefenhoek, dat die alle wél groot onderhoud krijgen, dat het clubhuis blijft waar het nu is, dat we daar zes kleedkamers aan vast bouwen en dat we over een jaar een derde veld op de vuilstort mogen aanleggen (bestemmingplanprocedure). Deze variant betekent grofweg dat we een betere ligging van ons clubhuis tussen de velden plus vele van onze duurzaamheidsambities voor de komende 40 jaar moeten vergeten.
De meningen waren eenstemmig: we kiezen ervoor om door te gaan met onze ambities, ook al duurt de realisatie wat langer, maar hoe kunnen we dan de risico’s
in de hand houden?

Daarover hebben we een pittige maar hele opbouwende discussie gevoerd, met als uitkomst dat we nu een heldere fasering hebben bedacht; die ziet er ongeveer zó uit:

Fase-1: vanaf juni van dit jaar gaan we in Hurwenen twee extra kleedkamers maken in Dorpshuis De Kil, daar nieuwe doorgangen maken en twee douche-containers met sanitair er buiten tegenaan zetten. Tegelijk gaan we de overkapping van het clubhuis afdichten met ramen om de kantine te vergroten met ook een extra bar. In Rossum gaan we na de zomer het huidige 2e veld onder handen nemen; dat wordt ons nieuwe 1e veld in natuurgras. Bovendien een half veld in kunstgras leggen. Het clubhuis blijft overeind. Van het huidige 1e veld blijft tijdelijk nog maar een half veldje over; behalve periodiek onderhoud doen we daar verder weinig aan.

Fase-2: zodra we de financiering sluitend hebben, starten we met de bouw van ons nieuwe clubhuis. Dat zou wel eens januari 2017 kunnen worden. Ons idee is om er een gebouw van te maken in twee lagen: een souterrain voor kleedkamers en een parterre voor kantine e.d. We zetten in op prefab-systeembouw; dat kan er in een week of vier staan; zodoende hebben we ongeveer een jaar tijd voor de afbouw.

Fase-3: ervan uitgaand dat de bestemmingswijziging voor de vml. vuilstortplaats omstreeks de zomer van 2017 zal zijn voltooid, gaan we daar ons 3e veld aanleggen. Een Noord-Zuid ligging stuit op bezwaren van omwonenden, dus zal het een Oost-West ligging moeten worden; daarvoor is er wat grond nodig van de fruitboomgaard en en stuk perceel van een van de buren, om te dienen als overpad. Voor het omleggen van watergangen heeft het Waterschap zich coöperatief opgesteld.

Fase-4: zodra het nieuwe clubgebouw gereed is voor gebruik, gaan we het oude clubhuis slopen; op die plaats komt het nieuwe 2e veld te liggen, evenwijdig aan de weg. Afhankelijk van de financiën wordt dat een natuurgras of een WeTra-veld. Daarvoor wordt een groot deel van de huidige parking opgeofferd; vervangend parkeeroppervlak willen we realiseren ten Noorden van de tennisbanen; daar is ook grondaankoop voor nodig. Datum gereed = ergens in het voorjaar 2018.

We hebben het nu zó ingedeeld, dat we voor de (verre?) toekomst de optie openhouden om een sporthal aan het clubhuis vast te bouwen.

Waar het vandaag om gaat: laten we met elkaar wensen dat het vandaag een mooie wedstrijd mag worden, dus winnen !!

Tot ziens langs de lijn & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter