14. Zondag 25 september 2016

Beste Voetbalvrienden,

Vandaag verwelkomen we het eerste team van de Tielse Sport Vereniging Theole, opgericht in 1912. Op hun website staan 47 teams vermeld: 2 dames-, 7 heren-,            2 veteranen- en 36 jeugdteams. Voor een club met zo’n groot ledenbestand verbaast het me eigenlijk dat hun aantal vacatures nog net zo hoog is als vorig jaar.

Daarop inhakend, met HRC’14 mag het bepaald niet dezelfde kant uitgaan, want dan gaan we ’t werkelijk niet redden. Karel Leeuwenhaag, dank je wel dat je in ons Info Bulletin van twee weken geleden in “De Pen” je zorgen daarover met ons hebt gedeeld. Ook heeft Coen in die trant afgelopen week aan alle leden een mail gestuurd, die zo belangrijk is dat ik die hier in z’n geheel wil overnemen:

“De fusieclub is inmiddels alweer ruim 2 jaar oud. Vele zaken gaan goed, echter zijn er ook nog een aantal dingen die beter kunnen. In eerste instantie is het van belang om te bekijken wat voor club we willen zijn. Willen we als leden alleen een potje voetballen, daarna een pilsje drinken en het vervolgens daar bij laten, of gaan we voor een vereniging waar een ieder bij betrokken is en waar we samen de weg naar de toekomst plaveien om een mooie stabiele vereniging neer te zetten.

In het eerste geval zal er extra financiële ruimte moeten komen om alle werkzaam-heden te vergoeden en dan heb ik het over trainers, leiders, verzorgers, schoonmakers, kantinepersoneel, terreinonderhoud. Kijk, voor sommige werkzaamheden kan je niet anders dan er een vergoeding tegenover te zetten, maar er zijn veel werkzaamheden die we gezamenlijk kunnen oppakken. Het bestuur zou graag zien dat we gezamenlijk optrekken. Het kader (van jeugd tot senioren) loopt momenteel tegen problemen aan. En die problemen kunnen wij als bestuur niet oplossen zonder jullie medewerking.

Overigens zijn wij net als jullie gewoon lid van deze  vereniging, niet meer en niet minder. Wij hebben ons zelf voor deze functie opgegeven omdat wij iets meer wilden betekenen voor HRC’14.

Om een begin te maken wil het bestuur ieder lid verplichten om een halve dag per jaar (ja, je leest het goed, niet meer dan een HALVE dag per jaar) invulling te geven bij HRC. Daarbij willen we beginnen om de jeugdcommissie te ontlasten. Dit kan betekenen dat je een wedstrijd moet fluiten of op een dagdeel gastheer/gastvrouw bent (ontvangen van tegenstanders). Daarbij willen wij alle seniorenteams en wellicht in een later stadium ook steunende leden betrekken zodat het verenigen kan beginnen. Daarbij zal de vereniging scheidsrechtercursussen faciliteren voor belangstellenden. We zijn nog een nieuwe vereniging op zoek naar identiteit en het zijn wij allemaal samen die dat vorm moeten geven. Je hoort op korte termijn van ons.

Namens het bestuur, Coen den Teuling Secretaris”

Deze week was ik bij onze architect Paul Sloven in Kerkdriel die ons nieuwe clubhuis ontwerpt. Aanleiding was de recente schriftelijke reactie van de ODR op onze Aanvraag Vooronderzoek. Het gaat over het Bestemmingsplan, het toegestane bouwvlak en de wettelijke bevoegdheid die het College van B&W heeft om daarvan af te wijken. Hoewel wij op een enkel punt van mening verschillen met de ODR, biedt hun reactie ons voldoende bruikbare aanknopingspunten om ons clubhuis grotendeels te ontwerpen zoals we dat voor ogen hebben.

Tot slot nog dit: twee weken geleden schreef ik over de steun die we hopen te krijgen van de politiek. We mikken er op dat de Begrotingsraad van begin november ons daar uitsluitsel over geeft. Om jullie meteen verslag te kunnen doen is het dus verstandig dat we onze Algemene Ledenvergadering plannen na de Begrotingsraad, d.w.z. ergens rond medio november a.s.

Terug naar Theole: de vorige keer dat zij thuis onze tegenstanders waren, was op 13 september 2015;  die wedstrijd hebben we met 3-0 in ons voordeel beslist. Hoe het ons dit jaar zal vergaan? Koffiedik kijken is niet mijn sterkste kant. Wel heb ik gezien dat we een fysiek en technisch sterk eerste herenelftal hebben en dat we in staat zijn een heel mooi spel neer te zetten, zolang we ons maar niet van de wijs laten brengen. Verstoringen horen nou eenmaal bij ons hele leven, op zich niets nieuws; het is  de kunst om ook mentaal sterk te blijven en dat wens ik bij deze al onze spelers toe.

Laten we ons dit weekend mogen verheugen op mooie en sportieve wedstrijden, zowel voor de spelers als voor de toeschouwers.

 

Vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,

Niels Sneyders de Vogel, voorzitter