2. Zondag 23 november 2014

Beste Voetbalvrienden,

Vandaag hebben we FC Drunen te gast.
Deze voetbalclub blijkt een bijzondere historie te kennen: zo kun je op hun website zien dat er van oorsprong een onderlinge competitie bestond tussen de teams van bars en café’s uit de omgeving. Daar kun je je van alles bij voorstellen, maar bij het lezen ervan voelt een mens bovenal vriendschap en verbondenheid. Naar eigen zeggen is dit nog steeds het geval, waaruit vlak na nieuwjaar 1969 FC Drunen is ontstaan. Intussen uitgegroeid tot een club met ruim 300 leden met heren, dames en junioren elftallen. Kortom, van harte welkom FC Drunen, laten we er vandaag een mooi spel van maken, immers ook fijn voor de supporters, ongeacht wie er als sterkste moge eindigen.

Wat HRC’14 betreft, in ’t kort een laatste nieuwtje: nu dat we de nieuwe vereniging steeds beter ‘op de rit’ hebben, wordt het zaak dat we ons als bestuur sterker gaan richten op het realiseren van één gezamenlijk sportcomplex. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar vier velden. Een aantal van drie zou theoretisch kunnen voldoen, maar dat heeft een behoorlijk strakke planning tot gevolg, zodat er maar weinig flexibiliteit overblijft voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen.

Afgelopen week hebben we een eerste verkennend gesprekje gevoerd met bestuurs-leden van TV Huros, om te peilen hoe zij er tegenover staan om het initiatief samen op te pakken. En die bereidheid blijkt er in principe te bestaan, uiteraard als alle partijen uitzicht hebben op een win-win situatie. Voordat het zover is, zullen we ongetwijfeld nog vele keren met elkaar om tafel zitten. Kort en goed: het eerste zaadje is geplant. Van de vorderingen zullen we jullie allen op de hoogte houden.

Dit geschreven hebbende, kom ik terug bij de spelers van vandaag: graag wensen we beide teams een mooie en sportieve wedstrijd.

Vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter