3. Zondag 1 maart 2015

Beste Voetbalvrienden,

Vandaag verwelkomen we onze gasten van Voetbalvereniging DSS’14. DSS’14 is vorig jaar ontstaan uit de fusie van de verenigingen Opijnen en Waalkanters uit resp. Varik en Heesselt; in dat opzicht zien we een parallel met HRC’14, dat eveneens stamt uit 2014.

Sinds het verschijnen van ons vorige info-blad is er vrij veel gebeurd. Hoewel de meesten van jullie wel grotendeels op de hoogte zijn, zet ik het e.e.a. op een rijtje:

Op de bereikte sportieve resultaten – zowel bij de senioren als bij de jeugd – mogen we trots zijn: 3 kampioenschappen Meiden C, Meiden D en de Mini’s. Bij de senioren het tweede dat bovenaan staat evenals het vijfde en Dames Zaterdag; tenslotte het prachtige periodekampioenschap van ons eerste team, dat dadelijk weer aantreedt voor hun volgende sportieve ontmoeting.

We prijzen ons gelukkig dat we overeenkomst hebben bereikt met Coen Burg en Peter Netten die vanaf volgend seizoen als trainersduo bij HRC’14 aan de slag gaan.

We hebben een uitgebreid planvoorstel ingediend bij de Gemeente Maasdriel voor de realisatie van een nieuw sportcomplex op één locatie. Om te beginnen is de fusie een succesvol feit; daarmee is HRC’14 een voorloper als het gaat om het tegemoetkomen aan het gemeentelijk beleid ter reductie van het aantal sportaccommodaties. Omgekeerd vragen we de gemeente om ons nu te steunen om de volgende stap te kunnen zetten: de feitelijke samenvoeging.

In beginsel gaat het om twee basisvarianten: ofwel vier grasvelden, waarvoor we uitbreiding nastreven op de voormalige vuilstortplaats, ofwel binnen de bestaande afbakening van het complex in Rossum op drie velden waarvan één kunstgrasveld; de laatste variant zal van de gemeente een nogal forse investering vergen; daarbij is het zeer de vraag of wij met slechts drie velden de verwachte groei van de vereniging kunnen opvangen. Kortom, laat de gemeente zorgen voor de velden (de grond is immers hun eigendom), en dan zorgt HRC’14 voor de financiering en realisatie van een nieuw clubhuis annex sporthal.

Afgelopen maandag is ons sportcomplex in Rossum bezocht door de nieuwe Burgemeester met zijn Wethouders in het kader van zijn kennismaking met de woonkernen in zijn gemeente. Uiteraard hebben we deze gelegenheid aangegrepen om het College het grote sociale belang van HRC’14 uit de doeken te doen.

Afgelopen dinsdag is HRC’14 ontvangen door de Raadscommissie Samenleving & Financiën om ons planvoorstel voor de nieuwe accommodatie te bepleiten. Als volgende stap willen we een uitgebreidere voordracht houden voor alle commissieleden en alle politieke fracties. In een van de volgende uitgaven hoop ik jullie daarvan verslag te kunnen doen.

Het mag gezegd worden, met de gemeente zijn we in goed zakelijk overleg; zodra we met elkaar tot een principe benadering zijn gekomen, kunnen we ons planvoorstel navenant uitwerken, zodat we daarmee partijen kunnen interesseren om te mee te doen aan de financiële uitdaging waar we onszelf voor gesteld hebben.

Ik vind dat we een democratische vereniging moeten zijn; een ieder die vragen heeft of aanvullende ideeën, is welkom om dit via hun leiders, commissieleden of anderszins aan ons kenbaar te maken. Per slot maken we onze toekomst samen met elkaar.

Bij alle bestuurlijke toestanden zouden we bijna vergeten waar het vandaag om gaat: een geslaagde ontmoeting. Derhalve wensen we beide teams een mooie en sportieve wedstrijd.

Vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter