6. Zondag 11 oktober 2015

Beste voetbal liefhebbers,

Deze week verwelkomen we het eerste elftal van S.V. Buren. Uit hun website blijkt dat de vereniging is opgericht in januari 1947, dus ongeveer even oud is als de voorlopers (officieel: rechtsvoorgangers) van HRC’14. Afgelopen zondag speelde hun eerste elftal thuis tegen OSC’45, die met 1-2 in hun nadeel heeft uitgepakt.

Het meest recente nieuws: vorige week waren we op dinsdag uitgenodigd bij DSC om daar hun twee kunstgrasvelden te bekijken. We waren daar met de vier verenigingen waarvoor de Gemeente kunstgras overweegt, t.w. bestuursleden van Jan van Arckel, Hedel, DSC en HRC’14.

Van DSC voldoet hun kunstgras-oefenhoek niet aan de maatvoering en is geen volledig veld, gefundeerd op lavasteen en intussen als constructie achterhaald; daar traint de jeugd, die al op woensdagmiddag begint. Hun trainingsveld is van een nieuwere soort met een zandcunet van 70 cm; daar trainen de senioren. Gevraagd naar hun voorkeur was het antwoord onomstoten: hun hoofdveld van natuurgras !! Hun knelpunt is dat ze met zo’n slordige 500 spelende leden (790 in totaal) capaciteit tekort komen: nu hebben ze 3½ velden, waarvan 1 kunstgras, dubbel belastbaar; reken theoretisch dus 4½ velden, wat blijkbaar te krap is. Vandaar er een extra kunstgrasveld nodig is. Hedel en Ammerzoden zitten qua grondoppervlak ingeklemd en kunnen hun aantal velden niet uitbreiden, dus is hun behoefte aan kunstgras ook verklaarbaar. Bij HRC’14 speelt een samenvoeging van twee clubs, wat de problematiek weer nét iets anders maakt.. Ofschoon de belangen van eenieder van elkaar verschillen, willen we als vier clubs samen bezien of we tot een gezamenlijke benadering kunnen komen.

Verder waren we vorige week donderdag met enkele bestuursleden op bezoek op het Gemeentehuis bij de ondersteunend/adviserend ambtenaar in gesprek over het gemeentelijke budget voor de velden. De openingszet van de Case-Manager was om HRC’14 samen te voegen binnen de huidige grenzen van ons sportpark in Rossum = 2½ velden. Zoals Maasdriel de KNVB normen had geïnterpreteerd moest dit een haalbare optie zijn, temeer daar één van de twee velden van kunstgras zou worden en een dergelijk veld dubbel belastbaar zou zijn. We hebben duidelijk gemaakt dat we nu over 5 velden beschikken = 2½ in Hurwenen en 2½ in Rossum. Daar komen we met ons trainigs- en wedstrijdschema goed mee uit. Om dit aantal echter te halveren, dat is voor ons logistiek onhaalbaar. De dubbele belastbaarheid van kunstgras is vooral theoretisch, en wel wanneer je met de trainingen bij wijze van spreken zou beginnen na de lunch en door zou trainen tot middernacht, zo gezegd een onhaalbare kaart. Als voorbeeld werd DSC gesteld; maar zoals geschreven, komen die nu al tekort. Kortom, als tegenzet hebben wij geopteerd voor ófwel 3½ velden waarvan 1 kunstgras, danwel voor 4 natuurgras velden. Daarvoor hebben we ruimte nodig op de vml. vuilstort om drie redenen: ten eerste: gegeven dat we de instructie hebben om TV Huros ongemoeid te laten, kunnen we alleen maar uitbreiden naar de vml. vuilstort; ten tweede: zodra de graafmachines in Rossum aan de gang gaan, moeten we ons tijdelijk concentreren in Hurwenen en hebben we gedurende die transitieperiode een extra veld nodig, wat overigens nog behoorlijk knellend gaat worden; ten derde: de bevolkingsopbouw in Rossum en Hurwenen zal ingaan tegen de landelijke trend (daling na pakweg 2025) wegens de ontwikkeling van Plan Weteringshoek en Centrumplan Hurwenen. Meer bevolking betekent ledengroei. Dus moeten we onze capaciteit nu niet super-krap inplannen. Enfin, wellicht dat het extra veld op de vml. vuilstort meteen van kunstgras kan worden, dan zijn we voor éven uit de brand. Daarmee zijn we nog niet bij wat we in totaliteit nodig hebben: denk eens aan een tekort aan kleedkamers en andere faciliteiten in Rossum; dus is een nieuw clubgebouw ontontkoombaar. Budget voor de velden is fijn, maar we hebben een beroep gedaan op Maasdriel om iets te vinden ten laste van begrotingsjaar 2017, d.w.z. voor een minimaal ‘clubhuis-light’. Onze extra ambities (sporthal ?) gaan we dan zelf bekostigen. Ik hoop jullie hiermee te hebben bijgepraat.

Nog iets anders: Algemene Leden Vergadering, noteer alvast in je agenda: vrijdag 6 november 20:00 kantine in Rossum. Nadere info volgt.

Tot besluit spreek ik zoals gewoonlijk de wens uit dat we dit weekend weer mooie en sportieve wedstrijden mogen meemaken.

Vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter