7. Zondag 15 november 2015

Beste voetbal liefhebbers,

Graag verwelkomen we het eerste elftal van OSC’45 uit Den Bosch, een club die ongeveer even lang bestaat als onze rechtsvoorgangers. Hun sportcomplex is diverse keren verhuisd, ook als gevolg van de verplaatsing van de spoorlijn en uitbreiding van de Orthense begraafplaats, om sinds ruim 40 jaar te liggen in de Hambaken. In het verleden hebben onze teams elkaar wel eerder ontmoet, soms in de 4e en soms in de 5e klasse. De vorige twee seizoenen kwam OSC’45 nog uit in de 3e klasse.

Wat HRC’14 betreft: we hebben een paar intensieve weken achter de rug; velen van jullie zullen in de lokale en regionale media hebben gelezen wat er gaande was. Thema was de Gemeentelijke begroting voor 2016 en wat er voor onze samenvoeging op één sportcomplex in het vat zat. Het verongelijkte geroezemoes van derden kwam niet onverwacht. Om misverstanden te voorkomen: we willen geen van onze collega-clubs iets misgunnen, maar evenmin willen wij het kind van de rekening worden.

We zijn dankbaar voor de vele steun uit de Politiek. Met de gunstige uitkomst kunnen we vooruit: om te beginnen krijgen we van Maasdriel een kwart van de € 2 miljoen nieuwe budgetruimte. Voor HRC’14 behoeft het bedrag niet (meer) te worden besteed aan een kunstgrasveld. Het geld zou dan nl. in één keer op zijn, terwijl er nog zo veel meer te doen is. Het is dus goed nieuws dat aan HRC’14 de ruimte wordt geboden om die € 5 ton aan te wenden voor algehele herstructurering van de velden in Rossum. Hierdoor krijgen we de kans om door zelfwerkzaamheid besparingen op de aanleg te realiseren. Wat we dan (waarschijnlijk) nog aan budget tekort komen, mag worden gefinancierd uit de toekomstige opbrengst van de vrijkomende locatie in hartje centrum Hurwenen.

We kunnen nu voortvarend aan de slag met ons totale herinrichtingsplan. Primair moeten we vaststellen dat de huidige velden in Rossum aan vervanging toe zijn: de drainage, de toplaag, de electra-bekabeling en al wat daarmee verband houdt. En als de graafmachines dan tóch aan de gang moeten, kunnen we meteen zorgen voor optimalisering van de ligging.

Het concept waar we nu aan denken is dat we Veld-2 iets rechtsom draaien zodat het dichter tegen de erfscheiding komt. Dat kan ons nieuwe hoofdveld worden. Veld-1 willen we linksom draaien zodat het op de plaats komt van het huidige clubhuis. Door de draaiingen ontstaat er een bouwvlak tussen die twee velden. Tussen haakjes: een nieuw clubgebouw is nodig om te voorzien in voldoende kleedruimten, douches, enz. De containers kunnen dan weg.

Ons herinrichtingsplan gaan we voorleggen aan de Gemeente als grondeigenaar en financier. Daarbij moet er in het achterhoofd worden meegenomen dat de speelveld-capaciteit niet teveel afneemt ten opzichte van onze huidige vijf velden. Met vier speelvelden komt HRC’14 goed uit de voeten, maar met minder niet. Intussen hebben we Maasdriel duidelijk gemaakt dat – zoals bij iedere voetbalclub – een hoofdveld dient te worden gespaard voor de competitie en dus niet om er intensief op te trainen. Verder moeten we toekomstbestendig plannen, d.w.z. dat we enige reserve nodig hebben. Het mag nl. worden verwacht dat de bevolking – en daardoor het ledental – in de komende jaren zal toenemen, gezien het woningbouwplan Weteringshoek in Rossum en het centrumplan Hurwenen (op de tzt. vrijkomende voetbalvelden).

Binnenkort gaan we ook om tafel zitten met de andere geïnteresseerde verenigingen om gezamenlijk de gewenste lijnen uit te stippelen. Wie zich daarin kan vinden is welkom om met ons mee te doen en daar idealiter ook sponsoring voor te vinden.

Tot zover voor nu.
Tot besluit spreek ik zoals gewoonlijk de wens uit dat we dit weekend van alle teams weer mooie en sportieve wedstrijden mogen meemaken.

Vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter