8. zondag 31 januari 2016

Beste voetbalvrienden,

Hoewel er deze keer tamelijk veel te vertellen is, moet ik mijn voorwoord uit noodzaak kort houden; ik ben nl. net vannacht teruggekeerd uit het buitenland en loop op tegen de deadline voor het leveren van deze kopij.
In de eerste plaats de nieuwe Technische Commisie; die is overgenomen door Gerard van Doorn, Michel den Boer en Peter Kooijman; zij hebben onderling de taken verdeeld, met Gerard als contactpersoon aan de bestuurstafel.
Voor de volledigheid: Coen Burg en Peter Netten hebben een jaar bijgetekend om ons 1e Heren elftal ook in 2016/17 te gaan trainen, iets waar we zeer blij om zijn.

De details heb ik nog tegoed, maar tussendoor heb ik vernomen dat er principe-akkoord is bereikt met een nieuwe trainer voor Dames-1; naar verluidt gaat hij ook de Meiden-trainers begeleiden, zodat de oefenstof op elkaar aansluit. Zijn overstap naar HRC wil hij wel eerst netjes melden bij zijn huidige club, waarna zijn naam in de krant mag. Maar in de wandelgangen is die al meer dan eens genoemd.

Verder zijn er nog legio gesprekken gaande met nieuwe trainers om de openvallende vacatures te gaan vervullen; zodra we daarmee rond zijn, zal ik dat in dit voorwoord melden en wordt dat op onze website gepubliceerd.
Vorige week hebben we een vervolgbespreking gehad met de Wethouder Financiën van Maasdriel; het voornemen om daar antwoorden te krijgen op onze brief van 20 nov. en de bespreking van 7 dec. is helaas niet uitgekomen. Maasdriel weet nog niet hoe men invulling kan geven aan het Amendement op de Begroting, waarin staat dat we extra financiering mogen krijgen uit de toekomstige opbrengst van het sportpark in Hurwenen. Hoe overbruggen we “nu” en “toekomst”? Met een evt. laagrentende lening? Hoe wordt de waarde van ons bestaande clubhuis verrekend? Zo lang Maasdriel daar (nog steeds) niet over heeft nagedacht, blijft hun antwoord op al onze vragen “nee”. Wat ons echter niet verstandig lijkt, is (Let op: hier komt weer een beeldspraak) a.h.w. te bewegen zoals vele toeristische wandelaars in Nepal, waar de gids het middenin onherbergzaam gebied laat afweten en je ’t verder zelf mag uitzoeken. We willen dus op hoofdlijnen weten hoe Maasdriel als geldverstrekker het gehele financiële plan voor ogen ziet, zodat we niet het risico lopen dat we ons middenin ons project uit een evt. impasse moeten zien te redden.

Bovendien heeft Maasdriel voor HRC’14 een nieuwe case-manager benoemd; die overdracht resp. inwerktijd zorgt haast onvermijdelijk voor informatieverlies en extra vertraging. Al met al is duidelijk dat het uiterst moeilijk lijkt te worden om tijdens de komende zomerstop onze velden te kunnen aanpakken en al doende meteen een geschikt bouwvlak te creëren voor ons nieuwe clubgebouw.

Rest mij de hoop uit te spreken dat het de komende dagen meevalt met evt. regenval en dat we deze zondag op een mooie droge grasmat weer een sportieve wedstrijd mogen meemaken.

Tot ziens langs de lijn & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter