9. Zondag 21 februari 2016

Beste voetbalvrienden,

Door de winterstop en afgelaste wedstrijden heeft mijn de nieuwsvoorziening via dit info bulletin een tijdlang stilgelegen. Voor de volledigheid wil ik toch een aantal zaken noemen, ondanks dat de meesten van jullie daarvan op de hoogte kunnen zijn.

In de eerste plaats de nieuwe Technische Commisie; die is overgenomen door Gerard van Doorn, Michel den Boer en Peter Kooijman; zij hebben onderling de taken verdeeld, met Gerard als contactpersoon aan de bestuurstafel.
Coen Burg en Peter Netten hebben een jaar bijgetekend om ons 1e Heren elftal ook in 2016/17 te gaan trainen, iets waar we zeer blij om zijn.

Vanaf het nieuwe seizoen wordt Dingo Timisela de trainer voor ons 1e Damesteam. Als ik het goed heb begrepen, gaat hij ook de Meiden-trainers begeleiden, zodat de oefenstof op elkaar aansluit.

Verder zijn er nog gesprekken gaande met nieuwe trainers om de openvallende vacatures te vervullen; zodra we daarmee rond zijn, zal ik dat in dit voorwoord melden en wordt dat op onze website gepubliceerd.

Arno Cretier wil zich verder gaan bekwamen in het trainersvak; daarvoor hebben we hem een KNVB trainersopleiding aangeboden. Een gunstige ontwikkeling, want daarmee kunnen we zorgen dat het eigen kader binnen onze club wordt versterkt.

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, maar Luuk Schmits heeft zich per 1 januari jl. aangesloten bij onze gelederen achter de bar in Hurwenen, in beginsel voor door-de-weekse avonden; Annelies opent om 18:00 en Luuk neemt over vanaf 20:00.

Op 20 januari hadden we een vervolgbespreking met de Wethouder Financiën van Maasdriel, samen met onze nieuwe Gemeentelijke case-manager Lars Schopen, die ons project heeft overgenomen van Ben de Vor. Hun voornemen om ons antwoorden te geven op onze brief van 20 nov. en de bespreking van 7 dec. is helaas niet uitgekomen. Maasdriel weet nog niet hoe men invulling kan geven aan het Amendement op de Begroting, waarin staat dat we extra financiering mogen krijgen uit de toekomstige opbrengst van het sportpark in Hurwenen. Hoe overbruggen we “nu” en “toekomst”? Met een evt. laagrentende lening? Hoe wordt de waarde van ons bestaande clubhuis verrekend? Zo lang Maasdriel daar (nog steeds) niet over heeft nagedacht, blijft hun antwoord op al onze vragen “nee”. Wat ons echter niet verstandig lijkt, is (Let op: hier komt weer een beeldspraak) a.h.w. te bewegen zoals vele toeristische wandelaars in Nepal, waar de gids het middenin onherbergzaam gebied laat afweten en je ’t verder zelf mag uitzoeken. We willen dus op hoofdlijnen weten hoe Maasdriel als geldverstrekker het gehele financiële plan voor ogen ziet, zodat we niet het risico lopen dat we ons middenin ons project uit een evt. impasse moeten zien te redden.

Dat Maasdriel voor HRC’14 een nieuwe case-manager heeft benoemd stemt ons voorzichtig optimistisch; hoe dan ook is hij een stuk actiever dan zijn voorganger. Wel zorgt die overdracht resp. inwerktijd haast onvermijdelijk voor informatieverlies en (hopelijk niet al te veel) extra vertraging.

Al met al wordt het ons gaandeweg duidelijk dat het uiterst moeilijk lijkt te worden om tijdens de komende zomerstop onze velden te kunnen aanpakken en al doende meteen een geschikt bouwvlak te creëren voor ons nieuwe clubgebouw.

Rest mij de hoop uit te spreken dat het voor de verandering wil meevallen met de regenval en dat we deze zondag op een mooie droge grasmat weer een sportieve wedstrijd mogen meemaken.

Tot ziens langs de lijn & vriendelijke groet namens het bestuur van HRC’14,
Niels Sneyders de Vogel, voorzitter