Agenda Jaarvergadering HRC ‘14

Datum: Vrijdag 25 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine Rossum

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
  • Nieuw complex
 3. Verslag bestuur
 4. Verslag penningmeester 2015/2016 overzicht *
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Vaststellen begroting
 7. Jeugd
 8. Pauze
 9. Kascommissiemutaties (aftredend: nvt., verkozen)
 10. Bestuursmutaties (aftredend herkiesbaar ……, aftredend niet herkies-baar:……)
 11. Agenda seizoen 2016/2017
  • 10 december 2016 kerstmarkt
  • 7 januari 2017, Nieuwjaarsreceptie
  • Mei 2017, Aardbeienactie
  • Feestweek 20 t/m 27 mei 2017
 12. Nieuw complex, status van de aanvragen, ideeën gevraagd
 13. Rondvraag

* De financiële stukken zijn in te zien op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.