Algemene Leden Vergadering 2020

De ALV zoals we deze gebruikelijk organiseren kan door de Corona maatregelen dit jaar niet doorgaan. Ook bijbehorende kascontrole is hierdoor nog niet uitgevoerd en is het niet mogelijk om de cijfers in te zien. 

Wanneer de situatie het toelaat wordt de controle uitgevoerd en zijn de cijfers alsnog beschikbaar voor leden die deze willen inzien. We zullen het communiceren wanneer er hierover meer duidelijk is.