Algemene Leden Vergadering

Datum: vrijdag 28 juni 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine Hurwenen

Agenda:

 1. Opening voorzitter  
 2. Mededelingen
 3. Stemrecht ouders van jongeren onder 16
 4. Voortgang nieuwbouw
 5. Rondvraag

Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 24 juni via communicatie@hrc14.nl

Artikel 17  –  Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a.   Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  1. Leden, die door het bestuur geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
  2. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Pupillen, aspiranten en junioren tot 16 jaar hebben géén stemrecht.

Artikel 17.2 wordt gewijzigd in:

 • Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. De ouders/verzorgers van pupillen, aspiranten en junioren tot 16 jaar hebben een halve (1/2) stem per lid.