Algemene Leden Vergadering 2018

Datum: vrijdag 2 november 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine Hurwenen

Agenda:

 1. Opening voorzitter,
 2. Mededelingen,
 3. Verslag jaarvergadering 2017,
 4. Verslag penningmeester 2017/2018 overzicht,
 5. Verslag kascontrolecommissie (Ruud de Wit en Alexander van Drunen, reserve Pepijn Verhoeven)
 6. Vaststellen begroting,
 7. Verslag commissies
  • Jeugdbestuur
  • Technische Commissie
  • Activiteiten Commissie
  • Onderhoud Commissie
  • Bouw Commissie
 8. Pauze
 9. Vrijwilligersplan (Idee-HRC)
 10. Kascommissiemutaties:
  • aftredend: Ruud de Wit en Alexander van Drunen, reserve Pepijn Verhoeven
  • verkozen:
 11.  Bestuur mutaties:
  • aftredend herkiesbaar:
  • aftredend niet herkiesbaar:
  • Functie wisselingen binnen het bestuur:
 12. Agenda seizoen 2018/2019
 13. Rondvraag,
 • Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 20 oktober via communicatie@hrc14.nl
 • Nieuwe bestuursleden vragen wij zich voor 20 oktober te melden via communicatie@hrc14.nl
 • Vanaf 20 oktober is het mogelijk om (op verzoek) de financiële stukken in te zien. Neem hiervoor contact op met Chris Jan.