ALV 2019

Datum: vrijdag 29 november 2019    
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine Hurwenen

Agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 2018
 4. Verslag penningmeester 2018/2019 overzicht
 5. Verslag kascontrolecommissie (Ad van Cuijlenborg, Alexander van Drunen, (reserve Pepijn Verhoeven)
 6. Vaststellen begroting
 7. Verslag commissies
  • Jeugd/TC/Activiteiten/Onderhoud/Bouw/Sponsoring/Kantine/Wedstrijd secretariaat
 8. Pauze
 9. Vrijwilligersplan
 10. Respect
 11. Kascommissiemutaties:
  • Aftredend/herkiesbaar: Ad van Cuijlenborg
  • Aftredend/niet herkiesbaar: Alexander van Drunen
 12. Bestuur mutaties:   
  • Aftredend/herkiesbaar: Kees Vernooy
  • Aftredend/niet herkiesbaar: Michel de Boer
 13. Rondvraag
 • Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 15 november via communicatie@hrc14.nl
 • Nieuwe bestuursleden vragen wij zich voor 15 november te melden via communicatie@hrc14.nl
 • Vanaf 15 november is het mogelijk om (op verzoek) de financiële stukken in te zien. Neem hiervoor contact op met Chris Jan van Eck.