Bericht van onze verzorger Steven Ermstrang

Sporters kunnen het risico lopen geblesseerd te raken. Door goede training en verzorging wordt het risico minimaal. En toch kan het zo zijn dat een sporter, al dan niet door een tegenstander, geblesseerd kan raken waarna er een blessure optreed die verzorgd moet worden.
Dit wordt gedaan bij HRC ’14 door de verzorger die daarvoor aanwezig kan zijn.

Wie kunnen er verzorging krijgen? Alle leden van de vereniging hebben recht op verzorging, maar alles op z’n tijd. Op de trainingsavonden hebben de teams van hoog naar laag de mogelijkheid om binnen te lopen. Wel graag afspreken, een verzorger heeft net als een ieder ook maar 2 handen, en verzorging kost tijd. Zij die niet afspreken mogen aansluiten en worden indien mogelijk ook verzorgd.

Omdat de verzorgingsruimte zéér krap is graag 1 speler tegelijk binnen. Er bestaat ook een stuk privacy. Selectie elftallen gaan voor!

Bezetting:
Ik ben aanwezig op dinsdagavond en donderdagavond
Vanaf 18.30 uur (uitzonderingen voorbehouden)
En ook bij de wedstrijden van HRC ’14 Heren 1.

Ik zal behandelen zover het in het vermogen ligt, bij twijfels wordt er bij derden advies gevraagd of wordt de speler doorverwezen. Na terugkoppeling wordt het verdere plan van aanpak gestart.

Door langdurige onvoorziene afwezigheid zal ik voor een oplossing zorgen.

Voor vragen en/of advies kun je terecht bij: Steven Ermstrang 06-15622346

Communicatie is alles en biedt veel duidelijkheid!