We zijn ons als hoofdbestuur van HRC’14 bewust van de belangrijke rol die we met zijn allen spelen in het onder controle houden van het Corona virus. We vinden het dan ook belangrijk dat alle leden, supporters en gasten de regels in acht nemen.

Wij committeren ons graag aan de protocollen die  zijn opgesteld en vragen iedereen dit ook te doen. Lees hieronder de protocollen zodat je op de hoogte bent wanneer je een bezoek brengt aan ons sportpark. Daarnaast hanteren we een bezoekersregistratie voor iedereen die ons ons sportpark bezoekt.

Let op: je registreert je voor de betreffende dag. Kom je op een andere dag opnieuw naar HRC’14? Registreer je dan opnieuw.

Corona Protocollen

Algemeen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Was vaak je handen met water en zeep,
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

Wedstrijden & Spelers en Begeleiders

 • Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Alle kleedkamers en douches van de accommodatie kunnen opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand;
  • HRC’14 Kleedkamer 1: max 6 personen
  • HRC’14 Kleedkamer 2: max 6 personen
  • HRC’14 Kleedkamer 3: max 5 personen
  • HRC’14 Kleedkamer 4: max 5 personen
  • HRC’14 Kleedkamer 5: max 6 personen
  • HRC’14 Kleedkamer 6: max 6 personen
 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
  • Schud geen handen en geef geen highfives;
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;

Wedstrijden & Toeschouwers

 • Publiek mag aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;
 • Voor binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van 100 personen zonder reservering en gezondheidscheck.
 • Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld zonder reservering en gezondheidscheck;
  • Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en spelers;
  • Voor aanwezigen op/in een accommodatie (denk hierbij aan publiek) gelden maximale aantallen, houd er rekening mee dat als voetballers, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd tellen als publiek, tot ze de locatie verlaten;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

Trainingen

 • Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
  • Schud geen handen en geef geen highfives
 • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;