Feestweek 2020 gaat niet door!

Beste leden, supporters en trouwe bezoekers van de HRC’14 feestweek,

Het hoofdbestuur en Activiteiten Commissie hebben besloten om de feestweek die dit jaar is gepland van vrijdag 12 t/m zondag 20 juni te annuleren.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen zijn de regels m.b.t. evenementen waarvoor een vergunning is vereist verder aangescherpt. Dit wil zeggen dat dergelijke evenementen, zoals de feestweek, tot 1 juni verboden zijn.

De organisatie van de feestweek vraagt veel voorbereidingstijd van onze vrijwilligers. Hierbij tellen we op de onzekerheden waarmee we momenteel te maken hebben. Is het zeker dat we de week na 1 juni wel kunnen laten doorgaan? Wat gebeurd er met de einddatum van amateurvoetbalcompetities? Zijn alle leveranciers in staat de eerder gemaakte afspraken volledig na te komen?

Omdat er op moment van schrijven al voorwerk is gedaan rondom de activiteiten bekijken we nu op welk moment en in welke vorm we deze alsnog kunnen aanbieden. We zullen jullie nader berichten over het vervolg en mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur & Activiteiten Commissie HRC’14