Inspreken cie. S&F dinsdag 18 mei 2021

Beste Raads- en Cie leden, Burgemeester en Wethouders, ambtenaren en alle inwoners van Maasdriel die meeluisteren.

Mijn naam is Anton van Doorn, ben voorzitter van HRC’14.

Vanavond wil ik inspreken betreffende agendapunt 5 – extra geld voor aanleg sportvelden HRC’14 en openbare parkeerplaatsen. Dit project gaat samen op met het nieuw op te richten clubgebouw, welke voor rekening van HRC’14 komt.

Graag wil ik ter herinnering de tijdlijn aangeven betreffende deze 2 projecten:

 • 2014 – Fusie HVV en RVV – hierbij voldoet HRC’14 als 1st voetbalvereniging aan gemeentelijk beleid tot het inkrimpen van aantal voetbalclubs/sportparken.
 • November 2016 – Amendement aangenomen tijdens Begrotingsraad. Er komt €750.000 extra beschikbaar bovenop de al beschikbare €500.000 voor herstructurering velden en openbare parkeerplaatsen, mits natuurlijk HRC’14 voldoende geld kan vrijmaken om het clubgebouw te bekostigen.
 • 2017-2018 HRC’14 komt € 250.000 tekort voor bouw nieuw clubgebouw. HRC’14 vraagt gemeente dit bedrag via bank Nederlandse Gemeente te lenen, Maasdriel dient dan garant te staan. Dit wordt helaas afgewezen – daar het geen beleid is in Maasdriel.
 • Februari 2019 – Adviesbureau Spectrum wordt naar voren geschoven om HRC’14 te ondersteunen om te komen tot een sluitende begroting voor de bouw van het clubhuis.
 • Juni 2019 – B&W komt met voorstel om Dorpshuisfunctie van Hurwenen te integreren in nieuw clubgebouw. Volgens beleid kan Gemeente dan €225.000 beschikbaar stellen aan het € 900.000 (inclusief BTW) kostende clubgebouw. Hiermee helpt HRC’14 de Gemeente Maasdriel met het lastige vraagstuk van Dorpshuis De Kil en de Gemeente helpt HRC’14 met het clubgebouw.
 • December 2019 – Spectrum presenteert eindrapport met sluitende begroting voor zowel clubgebouw als voor aanleg velden.
 • Juni 2020 – Raad omarmt het eindrapport van Spectrum en geeft groen licht voor herstructurering velden.
 • Februari 2021 – aanbesteding voor herstructurering velden naar 4 partijen.
 • Maart 2021 – laagste offerte zit ruim boven budget van €1.250.000
 • Mei-juni 2021 – B&W vraagt Raad €550.000 extra vrij te maken voor aanleg velden/openbare parkeerplaatsen.

Tot zoverre de tijdlijn.

Nu volgen enkele punten waarmee ik U hoop te overtuigen om dit voorstel van B&W te steunen:

 • HRC’14 heeft diverse nieuwe mogelijkheden als ons sportpark eenmaal gereed is:
  • Samenwerking met Sport BSO om kinderen meer in beweging te krijgen.
  • Uitbreiden sporten voor mensen met een beperking.
  • Basisschool de Bogert kan weer gebruik maken van de sportvelden en het clubgebouw.
  • Sponsoring van goede doelen in de regio.
 • Op 5 november jl. is Raad breed een motie aangenomen ‘’Opstellen van een visie op alle sporten en sportaccommodaties’’, waarin duidelijk staat dat de accommodaties van diverse verenigingen niet of onvoldoende toereikend zijn voor een duurzame overeenkomst. Wie A zegt moet ook B zeggen.
 • Zoals reeds aangegeven HRC’14 heeft als 1st voetbalclub voldaan aan het Maasdrielse beleid om voetbalclubs/sportparken te verminderen. Wij gaan van 4,5 naar 2,5 veld.
 • Op dit moment heeft HRC’14 in totaliteit 507 spelende- en steunende leden. Verdeeld over 13 juniorenteams, 4 meiden en 9 jongens teams, 1 G team, 9 senioren bestaande uit 2 dames en 7 heren. Dat betekent dat er ongeveer 340 leden wekelijks 1 of meerdere keren actief zijn op onze velden, dat is bijna 10% van de bevolking in Rossum en Hurwenen. Die laat U toch niet in de kou staan? Heel HRC heeft het volste vertrouwen dat U Raad breed dit voorstel van B&W aanneemt.
 • Laat ik dan afsluiten met dat Maasdriel toch wel toe is aan positief nieuws, wat is er niet mooier als we straks kunnen zeggen: Kijk eens wat een mooi en duurzaam sportcomplex Maasdriel gerealiseerd heeft. Ik begreep dat DSC ook met plannen bezig is hun clubgebouw te vernieuwen cq. te verduurzamen. Dat is toch mooi als dit allemaal kan. Laten we van Maasdriel een nog sportievere gemeente maken, maar dat kan alleen als er goede faciliteiten zijn. Het woord is aan U.

Dank U wel voor uw aandacht.