Update: Algemene Ledenvergadering 2017

Datum: vrijdag 24 november 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine Rossum

Agenda:

 1. Opening voorzitter,
 2. Mededelingen,
 3. Verslag jaarvergadering 2016,
 4. Verslag penningmeester 2016/2017 overzicht,
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Vaststellen begroting,
 7. Verslag commissies
  • Jeugd
  • Technische Commissie
  • Activiteiten Commissie
 8. Pauze
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Kascommissiemutaties:
  • aftredend: Alex de Lang en Louis Weijers,
  • verkozen: Karel Leeuwenhaag en Ruud de Wit, reserve Joost Leerintveld
 11.  Bestuur mutaties:
  • aftredend herkiesbaar ……
  • aftredend niet herkiesbaar:
   • Robin v/d Burght
   • Miriam Linnenbank
 12. Agenda seizoen 2017/2018
  • Kerstmarkt 9 december 2017
  • Aardbeienaktie mei
  • Feestweek … t/m … mei 2018
 13. Rondvraag,

Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 10 november via info@hrc14.nl 

Als vervanger van Miriam zoeken we een bestuurslid ter vertegenwoordiging van de Activiteiten Commissie. We willen geïnteresseerden vragen zich te melden bij het bestuur.