Jaarvergadering HRC’14

Datum: Vrijdag 6 november, 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kantine Rossum

Agenda

 1. Opening voorzitter
 1. Mededelingen
 1. Verslag bestuur seizoen 2014/2015
 1. Verslag penningmeester 2014/2015 overzicht  (financiële stukken zijn in te zien op afspraak)
 1. Verslag kascontrolecommissie
 1. Vaststellen begroting
  • Voorstel contributieverhoging.
 1. Verslag commissies
 1. Jeugd
  • Bestuurskamerdiensten (gastheer/gastvrouw)
  • Scheidsrechters jeugd;
  • Jeugd leiders/begeleiders
 1. Pauze
 1. Back to basic
  • Scheidsrechters senioren;
  • Bestuurskamerdiensten (gastheer/gastvrouw)
 1. Kascommissiemutaties: (aftredend: nvt., verkozen:)
 1. Bestuursmutaties: (aftredend herkiesbaar ……, aftredend niet herkiesbaar:……)