Kerstmarkt & Oliebollen verkoop

Gezien alle Covid-19 maatregelen die op dit moment nog van kracht zijn is het niet realistisch om te verwachten dat deze eind december veel soepeler zullen zijn.  

Omdat de organisatie van de kerstmarkt en Oliebollenverkoop veel tijd en investering vraagt van onze vrijwilligers is besloten om beiden activiteiten niet door te laten gaan.