Middeleeuws Rossum

Op zaterdag 16 september wordt Rossum omgetoverd tot “Middeleeuws Rossum”

De bedoeling is om Slotpark en Slingerbos in middeleeuwse sfeer om te toveren. We denken hierbij aan een arena, waarin shows worden gegeven, tenten en kramen met oude ambachten, middeleeuwse spelletjes, muziekoptredens en uiteraard een hapje en een drankje.

We willen “Middeleeuws Rossum” gaan opzetten met medewerking van zoveel mogelijk verenigingen, maar niet zoals op de braderie (iedere vereniging haar eigen stand). Graag zien we dat alle kramen, spellocaties, etc. bezet worden door mensen van verschillende verenigingen. De uiteindelijke winst die we die dag verwachten te maken, zullen we dan met alle verenigingen delen. Dit is een voorstel vanuit een aantal verenigingen en wordt door ons als organisatie van harte ondersteund. “Met elkaar, voor elkaar”, zou je kunnen zeggen.

De organisatie en het idee voor deze dag zijn een initiatief van stichting “Het Manhuisfonds van Rossum”. Omdat het fonds dit jaar 450 jaar bestaat wil het bestuur meer bekendheid geven aan de stichting en haar doelstellingen. In het organisatiecomité zitten Ruud van Osch en John Vogel (namens “Het Manhuisfonds van Rossum”), Judi Verhoeven, Huib de Vries, Leo Nugteren, Stef Goes en Albert Vogel.

Om voor de zomervakantie al het nodige in gang te kunnen zetten, willen we graag zo snel mogelijk van alle verenigingen weten welke leden willen meewerken aan aan Middeleeuws Rossum, zodat we op korte termijn een aantal werkgroepen kunnen samenstellen die bepaalde taken op zich kunnen nemen. Vanuit het comité zal er voor iedere werkgroep 1 aanspreekpunt zijn. Als comité zijn we erg blij dat de Kindervakantieweek (KVW) voor dit jaar als thema “Middeleeuwen” heeft gekozen, zodat we een aantal dingen kunnen combineren met “Middeleeuws Rossum”. Denk hierbij aan zaken zoals kleding, decor en een verhaallijn.

Wat is er bijvoorbeeld nodig?

Vooraf een BOUWPLOEG, die alvast decorstukken gaat maken. Er is o.a. gesproken over een toegangspoort die gebruikt kan worden als entree bij de KVW en bij het Slotpark. Ditzelfde geldt voor een TEXTIELPLOEG. We willen graag banieren, vaandels, kleding e.d. gaan gebruiken. Een TONEELPLOEG die gaat zorgen dat er typetjes rondlopen, leuke acts zijn, kortom een gezellige middeleeuwse sfeer creëren.

Mensen die op 16 september niet beschikbaar zijn, kunnen zich op deze manier toch inzetten met een aantal voorbereidende activiteiten.

Op de dag zelf, misschien al op vrijdag 15 september en wellicht op zondag 17 september:
Een OPBOUWPLOEG voor het opbouwen van kramen, kinderspelen, decor, dranghekken, toiletgelegenheid, verlichting, etc. Een OPRUIMPLOEG, want aan het eind van de dag/in de loop van de avond zal het Slotpark toch (voor het grootste gedeelte) leeg moeten zijn. Een grote groep mensen die overdag op het terrein meehelpen. We hebben mensen nodig die de stands met etenswaren bemannen (WERKGROEP ETENSWAREN), begeleiding bij de kinderspelen (WERKGROEP KINDERSPELEN), muntenverkoop (KASSAPLOEG).

GRAAG WILLEN WE VAN ONZE HRC’14 LEDEN WETEN AAN WELKE WERKGROEP(EN) HIJ/ZIJ WIL MEEWERKEN.

Dit kunnen uiteraard meerdere groepen zijn en zoals eerder besproken hoef je niet per vereniging ergens voor in te schrijven. Iemand van de fanfare zou in de bouwploeg kunnen zitten, terwijl een ander fanfare lid meehelpt bij de kinderspelen. En iemand die vooraf geholpen heeft met de textielploeg, kan op de dag zelf achter de kassa zitten en aan het eind van de dag in de afbreekploeg.
We moeten er tenslotte met z’n allen een gezellige en geslaagde dag van maken.

De werkgroepen:

Als voorbeeld: Voor het bereiden en verkopen van etenswaren zijn er diverse standjes (o.a. een slingerbarbecue met hamburgers en een stand met friet). Waar een deelnemer gaat helpen, wordt binnen de werkgroep etenswaren met elkaar afgestemd. Datzelfde geldt voor alle andere werkgroepen. Uiteraard kan een ieder binnen de werkgroep zijn/haar voorkeuren aangeven en wordt er gezorgd dat iedereen vooraf weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet deze te stellen aan Albert Vogel via albertvogel@live.nl of 06-10196425.

Namens het comité Middeleeuws Rossum, alvast bedankt,

Wil je namens HRC’14 je steentje bijdragen aan Middeleeuws Rossum? Maak gebruik van onderstaand formulier om je naam en keuze door te geven: