Publieks vriendelijke Notulen

Tijdens de brainstormavond van vorige maand zijn er door de aanwezigen verschillende ideeën ter sprake gebracht. Een van de ideeën was het opmaken van een publieksvriendelijke notulen om zo de communicatie en transparantie vanuit het hoofdbestuur richting de leden te vergroten.

Als bestuur van HRC’14 juichen we dit idee toe en van de vergadering van 9 april is dan ook de eerste publieksvriendelijke notulen gemaakt. Vragen m.b.t. de notulen kun je stellen aan een van de bestuursleden of je kunt een mail sturen naar communicatie@hrc14.nl

Download: