Status nieuwbouw project HRC’14 clubgebouw

Status nieuwbouwproject HRC’14 clubgebouw

Tijdens de Raad van 11 juni 2020 is het gehele plan voor herinrichting van het HRC’14 sportpark aan de Maarten van Rossumstraat door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierin was ook opgenomen dat de dorpshuisfunctie van Dorpshuis de Kil in Hurwenen overgezet wordt naar het nieuwe HRC’14 gebouw. Wel waren er raadsleden die het jammer vonden dat de vaststellingsovereenkomst met de huidige gebruikers van de Kil (6 in totaal) nog niet was afgerond. Op 18 augustus is deze overeenkomst getekend. Kort komt het erop neer dat HRC’14 heeft beloofd aan deze zes verenigingen alles in het werk te stellen om ze straks onderdak te bieden in het nieuwe gebouw.

Voortgang nieuwbouw

Intussen is door het projectteam, aannemer van Steenbergen uit Kerkwijk gekozen als degene die het gebouw gaat neerzetten. Er is nog geen contract getekend, daar de laatste details nog op papier gezet moeten worden door de aannemer en dit kan nog invloed hebben op de aanneemsom. We hopen spoedig het contract te tekenen. Deze laatste details gaan over de extra ruimte die nodig is op de bovenverdieping voor de Dorpshuis functie. Daarnaast ligt er een goede offerte voor zonnepanelen, zodat we straks energie neutraal kunnen opereren. Er komt geen gasaansluiting meer, alleen elektra.

Herinrichting velden

Op dit moment is adviesbureau Newae bezig om de laatste puntjes bij de werken van de herinrichting van de velden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de aanbesteding van de velden midden oktober te laten plaats vinden, door allerlei oorzaken is dit niet gelukt. Helaas heeft HRC’14 hier geen invloed op, dit is iets tussen de Gemeente en Newae. We begrijpen van de gemeente dat voor maart 2021 de aanbesteding gaat plaatsvinden, wel teleurstellend deze vertraging.

Bestemmingsplan (BP)

Het projectteam is op dit moment druk bezig om de bestemmingsplan wijziging– en omgevingsvergunning aanvraag voor te bereiden. Deze bestemmingsplan wijziging is nodig omdat het gebouw groter wordt en dat de Dorpshuisfunctie erbij komt. Nu zult u zeggen had dat al niet gedaan kunnen zijn? Nee, want deze BP wijziging en omgevingsvergunning kunnen pas aangevraagd worden als er precies duidelijk is wat er gaat veranderen.

Diversen

Verder is de bomenkap in volle gang. De grote stronken zijn gerooid en het overige hout zal snel worden opgeruimd. Er zal ook nog een munitie onderzoek moet plaatsvinden en daar heb je een schoon terrein voor nodig.

Onlangs zijn er bij het sportpark in Hurwenen grote flyers opgehangen die weergeven hoe de herinrichting er gaat zien. Streefdatum is nog steeds 2021-2022.

Het projectteam bestaat uit Ad van Cuijlenborg, Antwan van Doorn, Anton van Doorn, Coen den Teuling, Gerard van Doorn, Henk-Jan Suijdam en Peter Kooijman.

Wil je meer info, schroom niet om een van de project leden te contacten.