Steun HRC’14 met de Rabobank Clubkas Campagne!

Van 29 maart t/m 13 april kunt u als lid van Rabobank Bommelerwaard stemmen op verenigingen en stichtingen die u een warm hart toedraagt. In totaal doen 200 verenigingen en stichtingen mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Dit jaar stelt Rabobank Bommelerwaard een bedrag van maar liefst €60.000 beschikbaar wat verdeeld zal worden onder de 200 aangemelde verenigingen.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Bommelerwaard draagt de lokale samenleving een warm hart toe. Jaarlijks ondersteunt de Rabobank veel verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard. Met de Rabobank Clubkas Campagne heeft u als lid van deze bank invloed op de verdeling van onze sponsor- en donatiegelden. Dit past bij onze coöperatieve gedachte. U kunt van dinsdag 29 maart t/m woensdag 13 april stemmen op uw favoriete verenigingen en stichtingen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting om hun doel te realiseren.

Stemmen
Personen die vóór 1 maart 2016 lid zijn van Rabobank Bommelerwaard kunnen hun stem uitbrengen. Zij krijgen vijf stemmen. Leden mogen maximaal twee stemmen uitbrengen op eenzelfde club. Hoe meer stemmen op een club, hoe meer geld de club krijgt om hun doel waar te maken. Breng direct uw stem uit via deze link!

Hoeveel geld krijgt mijn club?
De waarde van een stem is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze kan dus na 13 april worden bepaald. Dit doen zij door het totaal beschikbare bedrag (in 2016 € 60.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Verenigingen en stichtingen ontvangen de waarde van een stem maal het aantal uitgebrachte stemmen.

Breng direct uw stem uit!