De Technische Commissie (TC) is een groep vrijwilligers die samen met het bestuur en jeugdbestuur zorgt voor het technisch kader van de club, indeling van de elftallen, aanschaf en beheer van materialen en een goede organisatie van wedstrijden en eventueel toernooien. Tevens bereidt de TC beleidsvoorstellen voor of voert de beleidsbeslissingen van het bestuur uit, dit doen we samen met de andere commissies binnen de club, onder andere het jeugdbestuur en de sponsorcommissie.

Voor welke zaken/vragen kan men bij de Technische Commissie terecht?

Iedereen die wat voor een vraag dan ook op voetbal(technisch) gebied heeft, mag ons altijd aanspreken. Ben je het ergens niet mee eens of heb je het gevoel dat je er bij je trainer of leider niet mee terecht kan kun je ons vragen. Wel nadat er eerst overleg is geweest met de betreffende leider of trainer. Vragen en/of opmerkingen alleen gemaakt ‘aan de bar’ worden niet in behandeling genomen. Komen wij er niet uit, dan zorgen wij in ieder geval dat de vraag bij de juiste persoon of commissie terecht komt.

Hoe kunnen HRC ’14 leden in contact komen met de Technische Commissie?

De leden van de technische commissie zijn te bereiken via tc@hrc14.nl of gewoon door direct een lid van de TC aanspreken. Er is namelijk altijd wel iemand van de TC aanwezig op het sportpark. We hebben ook bewust geprobeerd uit elk elftal iemand voor de TC beschikbaar te stellen en dit is aardig gelukt.

Wat moeten de HRC’14 leden zeker weten van de TC?

Wat de leden van HRC ’14 zeker moeten weten van de Technische Commissie is dat wij ons vrijwillig inzetten om het voor iedereen binnen HRC ’14 mogelijk proberen te maken hun geliefde sport veilig maar vooral met plezier uit te kunnen oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidslijnen van de vereniging en ieders capaciteiten.

Uit welke personen bestaat de Technische Commissie?

Nard Verhoeckx, Louis Weijers, Wendy de Laat, Tim van Kessel, Bram aan den Toorn en Patrick Jansen