Toespraak Nieuwjaars receptie

Beste HRC’ers,

Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.

Ik ga een poging wagen in de buurt te komen van de prachtige speeches van Niels maar ik kan jullie bij voorbaat vertellen dat me dat niet gaat lukken. Het waren 2 enerverende jaren waarin we samen ontzettend veel opgetrokken en gesproken hebben over het vormen van de nieuwe vereniging. Ik wil Niels namens het bestuur bedanken voor zijn inzet en toewijding voor HRC’14. Betekend wel dat er een vacature voor een voorzitter is.

Zo kort na de jaarwisseling is er even een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten. Een bewogen jaar dat zeker. Dat terugkijken kan ook een moment van zelfreflectie zijn. Je zelf een spiegel voorhouden. Maar doen we dat allemaal? Zouden we niet allemaal eens goed in de spiegel moeten kijken alvorens naar anderen te wijzen. Als supporter/speler, voordat je het functioneren van medespelers, trainers, scheidsrechters, clubgrensrechters en anderen ter discussie stelt. Hoe functioneer ik zelf in een team? Als lid van HRC’14, op het moment dat ik kritisch ben ten aanzien van beleid of ten aanzien van vrijwilligers. Wat doe ik zelf binnen de vereniging?

Ik heb daar een voorbeeld van. Een aantal personen maken een probleem kenbaar tijdens de jaarvergadering omtrent de gang van zaken bij de jeugd. Zij komen zelf met een oplossing voor het probleem. Dat is wat het bestuur graag wil zien, meedenken en meedoen en overleggen om samen de vereniging te vormen.

Laat ik daarom beginnen met een paar woorden te wijden aan de inzet van al onze vrijwilligers het afgelopen jaar. En als ik het dan over vrijwilligers heb dan gaat het over de trainers, leiders, ass. scheidsrechters van alle senioren- en jeugd -elftallen, personen van de kantinediensten en degene die het onderhoud van de accommodaties verzorgen en natuurlijk het bestuur, de commissies en een aantal personen die achter de schermen meewerken. Zij zijn allen onmisbaar voor het goed functioneren van een vereniging als HRC’14. Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend ervaren maar dat is het natuurlijk niet. Zij zijn wekelijks 2 tot 3 keer in de weer met onze leden of met de randzaken van de club. Er is soms discussie omtrent vergoedingen maar dat zijn bestaande afspraken.

Wanneer de nieuwe accommodatie een feit is gaat het bestuur daarover opnieuw in gesprek met betreffende. Natuurlijk zijn er nog voldoende verbeterpunten maar het belangrijkste is dat we gezamenlijk stappen vooruit maken. Ik heb het al genoemd maar vrijwilligers zijn de ruggengraat van de vereniging en daar moeten we zuinig op zijn, dus als je eens benaderd wordt voor het helpen bij een activiteit bedenk dan dat vele handen licht werk maken en het op die manier voor iedereen leuk is.

Teams 2016
Een seizoen waarin het niet meevalt voor het 1e team van de heren. We staan onderaan en horen niet thuis in de onderste regionen. Maar goed ook dit gebeurt bij voetbal. Het gaat er nu om dat iedereen achter het elftal blijft staan. Veel inzet en een positieve instelling kan wellicht een ommekeer geven. Er komen eind van het seizoen wat mutaties op het trainersvlak. Coen Burg en Peter Netten gaan HRC’14 na 2 jaar verlaten. Het bestuur dankt hen voor hun professionele inzet.

Harald van Deelen wordt met ingang van het seizoen 2016/2017 de nieuwe hoofdtrainer. Harald heeft vorig jaar zijn trainerscursus succesvol afgerond. Het bestuur vertrouwt erop dat deze clubman met zijn visie en voetbalkennis waardevol zal zijn voor HRC’14.

We zien bij het 2e elftal eenheid in de groep. Dat zie je terug in de resultaten maar ook het samenzijn in de 3e helft. Ook de overige teams van de heren draaien lekker mee in de competities en hebben plezier in het voetbal en de 3e helft natuurlijk.

De dames doen het onder de leiding van Dingo en Henk, Rita Bianca, Klaas en Greet super. Het 1e is bovenin de standenlijst te vinden Na de kampioenschappen van afgelopen seizoen van de dames zaterdag en dames 2 zondag is het even wennen in de hogere klassen. Belangrijk blijft voor alle elftallen de inzet en discipline, een grote training opkomst en vooral veel plezier bij het spelletje voetbal. En ik zeg tegen alle voetballende leden ben je ervan bewust dat je een teamspeler bent, ook als je van plan bent je af te melden. Afmelden mag maar dan met een geldige reden.

Tijdens de winterstop hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld, maar we zouden over nog meer leden willen beschikken om de elftallen ruim te voorzien van spelers. Bij de jeugdelftallen worden we de afgelopen jaren verwend wat betreft kampioenschappen. Ik som deze maar even op: B1, B2, C1, E1, JO13-1, JO9-1. De MO15 gaan hoofdklasse voetballen en de JO9-1 1e klasse. Dit geeft al aan dat er ontzettend veel talenten zowel bij de jongens als de meisjes voetballen. Wanneer we deze jeugdleden als vereniging goed begeleiden ziet de toekomst er rooskleurig uit voor HRC’14.

Het nieuwe complex
Zowat iedereen is ervan overtuigd dat we allemaal zo snel mogelijk naar één complex toe moeten. De huidige accommodaties zijn zwaar verouderd, niet meer van deze tijd. Iedereen is inmiddels op de hoogte van het feit dat de gemeente Maasdriel tijdens de begrotingsvoorstellen € 750.000 extra uitgetrokken heeft. Het totaal bedrag komt nu uit op € 1.250.000,- voor realisatie van de velden. Dat wil niet zeggen dat we nu meteen kunnen beginnen. Het financiële plan dient nl. geheel onderbouwd te worden door HRC’14. Dit houdt in dat ook de kosten voor het gebouw gedekt moeten zijn voordat een aanbesteding kan plaatsvinden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontwerp -tekening en –begroting. 30 januari 2017 volgt een gesprek met de gemeente Maasdriel waarin belangrijke stappen genomen worden om tot een aanbesteding te komen. Sponsoren worden gevraagd om de accommodatie financieel te ondersteunen. De eerste gesprekken met sponsoren zijn hoopvol verlopen. Om meer financiële ruimte te krijgen zullen jullie binnenkort horen over acties die we willen organiseren en elk elftal zal worden gevraagd om in 2017 een activiteit te organiseren. De Dames 1 trappen af op 23 februari 2017 (de donderdag voor carnaval). Het zal duidelijk zijn dat elke hulp die geboden kan worden om het complex te realiseren meer dan welkom is.

Beste mensen, ik ga nu bijna afronden. Besef dat voetbal een geweldige uitlaatklep is, maar dan wel op een goede manier. Ik hoop dat wij HRC’14 zo kunnen vormen tot een vereniging waar we trots op kunnen zijn. Daarbij is ook jullie inzet belangrijk. 2 belangrijke punten wil ik nog aankaarten die betreffen de hulp die de club nodig heeft om nog beter te kunnen functioneren.
We zijn op zoek naar:

  • Mensen die bereidt zijn om bestuurskamerdiensten te draaien op zaterdag of zondag.
  • Mensen die scheidsrechter willen zijn bij de jeugdelftallen.
  • Mensen die met de bouw van de nieuwe accommodatie kunnen helpen.

Je kan je beschikbaarheid aangeven op het formulier ‘vragenlijst vrijwilligers’.

Elke hulp in welke vorm dan ook is van harte welkom. Er is een commissie gevormd die, wanneer de eerste ontwerptekeningen gereed zijn, graag in gesprek gaan met de ‘bouwvakkers’ van onze vereniging. Ben je handig en wil je helpen, er ligt een lijst gereed op de tafel. doe alstublieft mee, vul je naam en emailadres en/of telefoonnummer in dan ontvang je een uitnodiging via een mailbericht of telefoon. De bedoeling is om in de week van 23 januari een eerste bijeenkomst te beleggen.

Rest mij om het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2017 te wensen en hopen op een mooi verenigingsjaar met vele lichtpunten.
Het bestuur gaat voorop, volgen jullie??

Coen den Teuling
Secretaris