Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 22-04-2022

Beste HRC’14 leden,
 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 22 april 20:00 in de kantine in Hurwenen. Ouders van jeugdleden, ook al zijn ze zelf geen lid, zijn van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen.

Agenda:

1. Opening voorzitter

2. Mededelingen

3. Verslag jaarvergadering 2019/2020

4. Verslag penningmeester 2019/2020/t/m juni 2021overzicht

5. Verslag kascontrolecommissie (Ad van Cuijlenborg, John van Doorn)

6. Vaststellen begroting

7. Verslag commissies

· Jeugd/TC/Activiteiten/Onderhoud/Bouw/Sponsoring/Kantine/Wedstrijd secretariaat/Vrijwilligers beleid/Nieuwbouw

8. Pauze

9. Kascommissiemutaties:

· Aftredend/herkiesbaar: Ad van Cuijlenborg

10. Bestuur mutaties:

· Gerard van Doorn (aftredend/niet herkiesbaar)

· Roy Schungel (aftredend/niet herkiesbaar)

· Gera van Veen

· Henk-Jan van Suijdam

11. Rondvraag

· Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 15 april via communicatie@hrc14.nl

· Nieuwe bestuursleden vragen wij zich voor 15 april te melden via communicatie@hrc14.nl

· Vanaf 15 april is het mogelijk om (op verzoek) de financiële stukken in te zien. Neem hier voor contact op met Chris Jan van Ec