Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 26-05-2023

Beste leden van HRC’14,

Het Bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit op vrijdag 26 mei en indien nodig op vrijdag 9 juni om de leden bij te praten over de voortgang van de gesprekken met de adviseur van de Gemeente inzake nieuwbouw.

Op aangeven van deze adviseur wil het Bestuur/Project Team obligaties uitgeven aan leden, sponsoren en overige belangstellende, dit om extra geld te genereren voor het nieuwe clubhuis. Obligaties zijn eigenlijk een soort lening, die natuurlijk netjes terugbetaald worden in bijvoorbeeld 15 jaar. Jaarlijks worden dan ongeveer 7% van de obligaties terugbetaald. Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van de obligaties zegt: ‘’Laat maar zitten en spendeer dat geld maar aan bijvoorbeeld de jeugd’’. Het idee is om obligaties van 25, 100, 500 en 1000 euro uit te geven.

Daarnaast is het ook mogelijk om particuliere giften te doen aan HRC’14 die aftrekbaar zijn van de Belasting.

De berekeningen van de kosten van de nieuwbouw zijn nog in volle gang (nog niet alle offertes zijn binnen), maar het ziet ernaar uit dat we nog 200.000 euro moeten lenen met een garantstelling van de Gemeente.

Tijdens de ALV krijgt U zoveel mogelijk uitleg en kunnen we vragen beantwoorden.

Volgens de statuten is het Bestuur verplicht dat voor dit belangrijke voorstel (aangaan leningen) 2/3 van het aantal leden aanwezig is en dat 2/3 van het aantal aanwezigen voor dit voorstel stemt. Als niet 2/3 van het aantal leden aanwezig, moet binnen 4 weken een nieuwe ALV uitgeschreven (9 juni) worden en op deze vergadering dient dan 2/3 van de aanwezige leden voor dit voorstel te stemmen.

 

Agenda

Datum: vrijdag 26 mei 2023      
Aanvang: 20:00 uur

Locatie: kantine Hurwenen

Agenda:

1.      Opening voorzitter

2.      Voortgang nieuwbouw

3.      Obligatielening

4.      Giften

5.      Lening met garantstelling van de Gemeente

6.      Rondvraag

7.       Sluiting