Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 24-02-2023

Beste HRC’14 leden,
 
Graag willen we je uitnodigen voor komende Algemene Leden Vergadering.
Ouders van jeugdleden, ook al zijn ze zelf geen lid, zijn van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen.  
Datum: vrijdag 24 februari 2023Aanvang: 20:00 uurLocatie: kantine HurwenenAgenda:1. Opening voorzitter2. Mededelingen3. Verslag jaarvergadering 20214. Verslag penningmeester 2021/2022 overzicht5. Verslag kascontrolecommissie (John van Doorn, Basselien van Deelen)6. Vaststellen begroting7. Verslag commissies   • Jeugd / TC / Activiteiten / Onderhoud / Bouw / Sponsoring / Kantine / Wedstrijd secretariaat / Vrijwilligers beleid8. Pauze9. Kascommissiemutaties:   • Aftredend/herkiesbaar: John van Doorn10. Bestuur mutaties:   • Geen11. Rondvraag• Aanvullingen op bovenstaande agendapunten zijn aan te dragen tot 20 februari via communicatie@hrc14.nl• Nieuwe bestuursleden vragen wij zich voor 20 februari te melden via communicatie@hrc14.nl• Het is mogelijk om (op verzoek) de financiële stukken in te zien. Neem hiervoor contact op met Chris Jan van Eck.