Uw recept in het HRC’14 kookboek?

Geachte Bewoner(s) van Hurwenen en Rossum

Namens HRC’14 willen wij u het volgende mededelen.

Idee…

Er is een idee geopperd om een boekwerk te gaan maken met daarin de plaatselijke recepten uit Hurwenen en Rossum. Het boekwerk zal bestaan uit Voor-,Hoofd- en Nagerechten uit beide dorpen.

Inhoudelijk zal dit boekwerk ook worden omringd door  foto’s van gerechten en herkenningspunten uit de beide gemeenschappen.

Doel…

We willen met het maken en de verkoop hiervan een bepaald doel verwezenlijken binnen onze vereniging.

Uw bijdrage…

Dit alles kunnen we natuurlijk niet zonder uw hulp.

Wat kunt u als bijdrage leveren aan ons om een memorabel boekwerk zoals dit te doen uitgeven?

Als u een bijzonder recept heeft, wellicht met foto op hoge resolutie?, kunt u deze digitaal  opsturen naar het e-mailadres boer038@hetnet.nl. (gelieve de foto los als jpeg formaat te sturen)

Daarna zal uw recept in het boek verwerkt worden met uw naam. Hoe leuk is dat?

Het boekwerk zal zoals aangegeven in diverse categorieën opgesteld worden, dus geeft u ook aan of het om een Voor-,Hoofd- of Nagerecht gaat.

Het boekwerk zal ongeveer uit 100 pagina’s bestaan, U kunt de recepten doorgeven vóór  26 april 2015. Wij geven tijdig aan of er voor de einddatum dan nog recepten nodig zijn of niet.

Het boekwerk zal gepresenteerd worden tijdens de feestweek van HRC’14.

Daar zal ook bekendheid gegeven worden voor welk doel van onze vereniging de inkomsten van dit boekwerk bestemd zijn.

Dus vindt u dit ook een goed idee? Maak dan uw recept memorabel!!!!

Stuur uw recept door en laten we er een mooi boekwerk van maken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!!

Met vriendelijke groet,

Bestuur HRC’14

Contactpersoon : Michel den Boer
boer038@hetnet.nl