Voortgang realisatie nieuw complex HRC’14

Zoals jullie allen weten zijn we achter de schermen druk bezig met de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Onze streefdatum is om bij de start van het seizoen 2018/2019 het nieuwe complex te openen. Daarbij zijn we afhankelijk van vele factoren (zoals het op orde krijgen van financiering). Hierbij kunnen we de hulp van de leden goed gebruiken.

Op dit moment zijn we volop in gesprek met de gemeente. De gemeente en HRC`14 hebben voor de begeleiding van de aanleg van de velden de handen ineen geslagen met een externe adviseur (Newae). Deze adviseur gaat HRC`14 begeleiden bij de aanleg van de velden. Aangezien dit een uiterst precies en specialistisch werk betreft is het nodig om deze kennis in te huren bij een expert.

Voor wat betreft het clubgebouw hebben we de afgelopen weken ook niet stil gezeten. Samen met diverse tekenaars en architectenbureaus hebben we een aantal eerste schetsen uitgewerkt. Hiermee worden de eerste mogelijke contouren van het clubgebouw duidelijk. Enkele weken geleden hebben we deze schetsen voorgelegd aan een aantal leden met een bouwtechnische achtergrond. Hiervandaan gaan we bepalen wat de kosten zijn voor de bouw van een dergelijk gebouw.

De kosten voor het gebouw moet HRC`14 zelf financieren. Voor wat betreft deze financiering zijn we op dit moment druk met het uitwerken van een plan om het benodigde geld binnen te halen. We benaderen hiervoor onze sponsoren, maar ook de bijdrage van de eigen leden is belangrijk.

Recentelijk is het bestuur gestart met de campagne “vrienden voor HRC`14”. Met o.a. deze campagne hopen we extra geld binnen te halen. Hoewel alle kleine beetjes helpen is dit natuurlijk niet genoeg. Daarom presenteren we in de komende periode (einde van dit seizoen of het begin van volgend seizoen) een plan waarin we uiteenzetten wat onze strategie is om het clubgebouw te financieren.

We zullen de leden de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen rondom de realisatie van het nieuwe complex.

Mocht je zelf vragen of tips hebben, schroom niet en neem contact met een van de HRC’14 bestuursleden. Voor de inhoudelijke vragen m.b.t. het nieuwe complex kun je terecht bij Kees Vernooij of Coen den Teuling.